ข่าวกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียดกำหนดการ

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อ
C1-205 01 นพ.ฉัตรชัย สิริชยานุกุล.pdf
หมวดหมู่หลัก
Medication Safety
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
4519
หัวข้อ
2P Safety HA forum.pdf
หมวดหมู่หลัก
Engagement for Patient and Personnel Safety
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
5555
ไฟล์​ 2P Safety HA forum.pdf
หัวข้อ
C1-107 รวมไฟล์ (VDO+Sound).pdf
หมวดหมู่หลัก
KM and innovation
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
2836
หัวข้อ
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม จากบริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์สู่อารยธรรมใหม่
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
16 March
จำนวนดาวน์โหลด
2710
หัวข้อ
B3_206_National Reporting and Learning System_Piyawan.pdf
หมวดหมู่หลัก
Engagement for Patient and Personnel Safety
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
3763
หัวข้อ
(B1-B2)-102 01 ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.pdf
หมวดหมู่หลัก
Healthcare System with Quality and safety
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
3531
หัวข้อ
B4-200 รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา.pdf
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
2180
หัวข้อ
B3-200 ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.pdf
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
15 March
จำนวนดาวน์โหลด
2621
หัวข้อ
A4-202 Risk management through risk register.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
20215
หัวข้อ
A3-202 Effective Standard Implementation.pdf
หมวดหมู่หลัก
HA Tools and HA Standard
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
3984
หัวข้อ
วิสัยทัศน์ และทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
3132
หัวข้อ
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
3274
หัวข้อ
โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ
หมวดหมู่หลัก
คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
2667
หัวข้อ
201_หนึ่งชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลก(ลงในห้องประชุม).pdf
หมวดหมู่หลัก
SHA and Patient-Centered Care
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
2628
หัวข้อ
107_A1-107_นพ ทรนง พิลาลัย Quality of Medical Care เรียนรู้ปัจจุบ.pdf
หมวดหมู่หลัก
KM and innovation
หมวดหมู่ย่อย
14 March
จำนวนดาวน์โหลด
3001
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม