ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก และ กำหนดการ Poster Round HA National Forum 20

- สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกสามารถ  Download Template Poster Forum20 

 

- สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ต้องตอบแบบตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 สามารถคลิกที่นี่หรือ Scan QR Code 
         
Back