รายชื่อที่พัก/โรงแรมสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561 HA National Forum ครั้งที่ 19

ในระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สถานที่พัก/โรงแรม

ประเภทห้อง

ราคา

สำรองห้องพัก

การเดินทาง

แผนที่

1. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

ห้องพัก 3 ท่าน

 

1,600.-/ห้อง/คืน

1,800.-/ห้อง/คืน

2,600.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 0 2143 1234 ต่อ 8330, 8332

โทรสาร : 0 2143 1239

 

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

2.  โรงแรมลักซอร์

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

 

1,300.-/ห้อง/คืน

1,400.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 0 2192 4000

โทรสาร  : 0 2192 4049

คุณหทัยรัตน์ (ดี้) 086-3291402

คุณอา ไพ ชินวัฒนา (หลิน) 081-823-0235

มีรถรับ – ส่ง

แผนที่

ใบจองห้องพัก

3. โรงแรมทีเค พาเลซ

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

 

1,400.-/ห้อง/คืน

1,600.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 0 2574 1588 ต่อ 1113

โทรสาร  : 0 25742622

 

ไม่มีรถรับ - ส่ง

แผนที่

ใบจองห้องพัก

4. โรงแรมริชมอนด์

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

ห้องพัก 3 ท่าน

 

1,800.-/ห้อง/คืน

1,800.-/ห้อง/คืน

2,700.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 0 2831 8811

โทรสาร  : 0 2831 8877, 0 2831 8855

 

มีรถรับ – ส่ง

แผนที่

ใบจองห้องพัก

5. โรงแรมเบสเวสเทริน

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

 

1,400.-/ห้อง/คืน

1,600.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 0 2992 6999 ต่อ 7264, 7266

โทรสาร  : 0 2992 6828

 

ไม่มีรถรับ - ส่ง

ใบจองห้องพัก

6. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

เตียงเสริม

 

1,900.-/ห้อง/คืน

2,200.-/ห้อง/คืน

1,000.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทร. 02-575-5599

ต่อ แผนกสำรองห้องพัก 1112-1114

แฟกซ์. 02-575-5655

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

7. โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

ห้องพัก 3 ท่าน

 

1,700./ห้อง/คืน

1,900.-/ห้อง/คืน

2,900.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 0 2566 1020

โทรสาร  : 0 2928 1500

 

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

8. โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

 

1,600.-/ห้อง/คืน

1,800.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 0 2584 2222

โทรสาร : 0 2584 3888

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

9. โรงแรมไอบิส อิมแพค เมืองทองธานี

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

 

1,800./ห้อง/คืน

1,800.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 02-011-7800-04

 โทรสาร : 02 011 7999

 

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

10. โรงแรมโนโวเทล

ห้องพัก Superior เตียงเดี่ยว

ห้องพัก Superior เตียงคู่

ห้องพัก Premier  เตียงเดี่ยว

ห้องพัก Premier  เตียงคู่

2,500.-/ห้อง/คืน

2,500.-/ห้อง/คืน

3,700.-/ห้อง/คืน

3,700.-/ห้อง/คืน

โทรศัพท์ : 0 2833-4888 ต่อ 4710-4715

โทรสาร : 0 2833-4889

 

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

11. โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน

ห้องพัก Superior เตียงเดี่ยว

ห้องพัก Superior เตียงคู่

ห้องพัก Deluxe เตียงเดี่ยว

ห้องพัก Deluxe เตียงคู่

1,400.-/ห้อง/คืน

1,600.-/ห้อง/คืน

1,900.-/ห้อง/คืน

1,900.-/ห้อง/คืน

โทรศัพท์ : 0 25917227

โทรสาร : 0 25917166

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

12. โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท กรุงเทพฯ

ห้องพัก Superior เตียงเดี่ยว

ห้องพัก Superior เตียงคู่

ห้องพัก Deluxe เตียงเดี่ยว

ห้องพัก Deluxe เตียงคู่

1,500.-/ห้อง/คืน

1,700.-/ห้อง/คืน

1,900.-/ห้อง/คืน

1,900.-/ห้อง/คืน

โทรศัพท์ : 0 2574 1648 ต่อ 2103

โทรสาร : 0 2574 1638

ไม่มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก

13. โรงแรมนนทบุรี พาเลซ

ห้องเดี่ยว (Single)

ห้องคู่ (Twin)

ห้องพัก 3 ท่าน

 

1,500./ห้อง/คืน

1,500.-/ห้อง/คืน

1,800.-/ห้อง/คืน

รวมอาหารเช้า

โทรศัพท์ : 02-969-0160-9 ( 24 ชั่วโมง )

มีรถรับ – ส่ง

ใบจองห้องพัก