ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมสำหรับสถานที่จอดรถภายในอาคารและกลางแจ้ง
  สถานที่ตั้ง ราคา ความจุ
ลานจอดรถในร่ม 1
(พี 1)
เปิด-ปิด เวลา
06:00-24:00 น.
อาคารชาเลนเจอร์ อัตราค่าบริการ อาคารจอดรถในร่ม 1-3 ใช้อัตราบริการเท่ากัน ดังนี้
 - 3 ชั่วโมงแรก เหมาจ่าย 40 บาท ฟรี 30 นาทีแรก
 - ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 20 บาท เศษนาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง
 - เข้าใช้บริการ หลัง 18:00-24:00 น. อัตราเหมาจ่าย 40 บาท (ลูกค้าต้องนำรถเข้าหลัง 18:00 น.)
 - ลูกค้าที่นำรถออกหลัง 24:00 น. มีค่าปรับจอดรถเกินเวลา ชั่วโมงละ 100 บาท
 - ลูกค้าทำบัตรจอดรถสูญหาย ชำรุด มีค่าปรับ 500 บาท
2,500 คัน
อาคารจอดรถในร่ม 2
(พี 2)
เปิด-ปิด เวลา
06:00-24:00 น.
อาคารอิมแพ็ค
ฟอรั่ม
อัตราค่าบริการ อาคารจอดรถในร่ม 1-3 ใช้อัตราบริการเท่ากัน ดังนี้
 - 3 ชั่วโมงแรก เหมาจ่าย 40 บาท ฟรี 30 นาทีแรก
 - ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 20 บาท เศษนาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง
 - เข้าใช้บริการ หลัง 18:00-24:00 น. อัตราเหมาจ่าย 40 บาท (ลูกค้าต้องนำรถเข้าหลัง 18:00 น.)
 - ลูกค้าที่นำรถออกหลัง 24:00 น. มีค่าปรับจอดรถเกินเวลา ชั่วโมงละ 100 บาท
 - ลูกค้าทำบัตรจอดรถสูญหาย ชำรุด มีค่าปรับ 500 บาท
2,374 คัน
อาคารจอดรถในร่ม 3
(พี 3)
เปิด-ปิด เวลา
6:00-24:00 น.
ด้านหลังอาคาร 1 อัตราค่าบริการ อาคารจอดรถในร่ม 1-3 ใช้อัตราบริการเท่ากัน ดังนี้
 - 3 ชั่วโมงแรก เหมาจ่าย 40 บาท ฟรี 30 นาทีแรก
 - ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 20 บาท เศษนาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง
 - เข้าใช้บริการ หลัง 18:00-24:00 น. อัตราเหมาจ่าย 40 บาท (ลูกค้าต้องนำรถเข้าหลัง 18:00 น.)
 - ลูกค้าที่นำรถออกหลัง 24:00 น. มีค่าปรับจอดรถเกินเวลา ชั่วโมงละ 100 บาท
 - ลูกค้าทำบัตรจอดรถสูญหาย ชำรุด มีค่าปรับ 500 บาท
2,000 คัน
อาคารจอดรถ
คอสโม บาซาร์
เปิด-ปิด เวลา
6:00-24:00 น.
คอสโม บาซาร์ อัตราค่าบริการ อาคารจอดรถคอสโม บาซาร์ ใช้อัตราบริการ
 - จอดฟรี 1 ชั่วโมงแรก
 - ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 20 บาท เศษนาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง
 - ลูกค้าที่นำรถออกหลัง 24:00 น. มีค่าปรับจอดรถเกินเวลา ชั่วโมงละ 200 บาท
 - ลูกค้าทำบัตรจอดรถสูญหาย ชำรุด มีค่าปรับ 500 บาท
2,200 คัน
ลานจอดรถกลางแจ้ง 4
(พี 4)
ด้านหลังอาคาร 7-8 ฟรี 1,000 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ 
40 สำหรับรถโดยสาร
ลานจอดรถกลางแจ้ง 5
(พี 5)
ด้านหลังอาคาร 3-4 ฟรี 623 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ
145 สำหรับรถโดยสาร
ลานจอดรถกลางแจ้ง 6
(พี 6)
ด้านหลังอาคาร 1-2 ฟรี 469 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ 
104 สำหรับรถโดยสาร
แอ็คทีฟ สแควร์ ลานแอ็คทีฟ สแควร์ ฟรี 950 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ
200 สำหรับรถโดยสาร
เลคไซค์ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ฟรี 4,475 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ
1,095 สำหรับรถโดยสาร
  รวมทั้งสิ้น

16,591 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ
1,584 สำหรับรถโดยสาร